Våra tjänster

Kunnande och erfarenhet är det som gör att vi kan bidra med det lilla extra till våra kunder. Passionen förenar oss oavsett konsultinriktning. Kompetens och vidareutveckling är viktigt för att kontinuerligt vara en viktig del i våra kunders framgång.

Erfarenheten har lärt oss att IT aldrig kan betraktas som en isolerad företeelse — det finns alltid en koppling mellan affär, verksamhet och teknik. Ecrus platta organisation och företagskultur tillsammans med våra konsulters erfarenhet och passion driver på och skapar en helhet inom och mellan våra fokusområden Arkitektur, Ledning och Utveckling.

Arkitektur

Det finns alltid ett samband mellan affär, verksamhet och teknik. Att beskriva, modellera, visualisera och analysera komplexa strukturer, skeenden och samband kräver erfarenhet. Våra seniora arkitekter inom områdena mjukvara, lösning, verksamhet och enterprise hjälper företag att förbättra och utveckla system, processer, informations- och affärsmodeller.

Ledning

Inom ledningsområdet erbjuder vi tjänster inom projektledning, förändringsledning, kravledning, processledning, testledning samt produktägare och scrum masters. Alla våra ledare har en bakgrund inom IT och verkar i landskapet där verksamhet och IT möts.

Utveckling

Våra seniora mjukvaruutvecklare finns inom IT riktad mot verksamhet, produkt och embedded. De kan även agera i roller som scrum masters, teamlead och arkitekter.  Vi har både backend- och fullstackutvecklare inom t.ex. .NET, Java, C++, Cloud, React och Angular.

affärsintegration

Är ett exempelområde som visar vår förmåga inom arkitektur, ledning och utveckling. Med affärsintegration menas effektiva sätt för myndigheter, organisationer och företag att kommunicera och digitalt utbyta information inom t.ex. elektronisk handel, faktura och inköp.

Våra konsulter har här varit med att designa, leda och/eller implementerat principer och byggstenar för t.ex.

  • nätverket PEPPOL:s elektroniska standarder av att utväxla fakturor, upphandlingar och användning av digitala signaturer för den Europeiska unionen.
  • hjälpt organisationer med realisering av standarden ISO 20022.
  • Tjänsten Validex, vilket är en service för att validera att meddelandet mellan två parter  har korrekt format. Ecru Consulting AB är även delägare till denna tjänst.

Vi är givetvis enormt stolta över det engagemang våra konsulter lägger ner för att hjälpa våra kunder framåt inom affärsintegration och andra områden. Kontakta oss gärna för att ta reda på hur kan vi hjälpa er framåt.

UTBILDNINGAR

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter inom våra tjänsteområden. Läs mer om våra olika utbildningar här.