Våra tjänster

Kunnande och erfarenhet är det som gör att vi kan bidra med det lilla extra till våra kunder. Passionen förenar oss oavsett konsultinriktning. Kompetens och vidareutveckling är viktigt för att kontinuerligt vara en viktig del i våra kunders framgång.

Erfarenheten har lärt oss att IT aldrig kan betraktas som en isolerad företeelse — det finns alltid en koppling mellan affär, verksamhet och teknik. Ecrus platta organisation och företagskultur tillsammans med våra konsulters erfarenhet och passion driver på och skapar en helhet inom och mellan våra fokusområden Utveckling, Arkitektur, Ledning och Affärsintegration.

Ledning

Inom ledningsområdet erbjuder vi tjänster inom mentorsstöd som agil coaching, projekt- & programledning och förändringsledning inom områdena utveckling, arkitektur, affärsintegration, produktledning och affärsutveckling.

Affärsintegration

På Ecru definierar och implementerar vi processer och flöden för elektronisk handel och inköp. Förutom konsulttjänster tillhandahåller vi verktyg och utbildningar som hjälper företag och organisationer att knyta samman sina affärsprocesser.

Arkitektur

Det finns alltid ett samband mellan affär, verksamhet och teknik. Att beskriva, modellera, visualisera och analysera komplexa strukturer, skeenden och samband kräver erfarenhet. Våra seniora arkitekter inom områdena mjukvara, lösning, verksamhet, enterprise och affärsarkitektur hjälper företag att förbättra och utveckla system, processer, informations- och affärsmodeller.

Utveckling

Ecru erbjuder seniora konsulter med gedigen erfarenhet av mjukvaruutveckling inom branscher som bank, försäkring, energi, myndigheter, vård och omsorg, fordonsindustrin. Våra utvecklare har erfarenhet av att agera i roller som utvecklare, teamleader, scrum master, arkitekt. Olika tekniker och ramverk som vi är vana att arbeta med är .NET, Java, BizTalk, HTML, JavaScript, AngularJS och många fler.

UTBILDNINGAR

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter inom våra tjänsteområden. Läs mer om våra olika utbildningar här.