Lisa Hutter

Jag arbetar sedan två år på Ecru med försäljning, rekrytering och ansvarar även för vår fadderverksamhet. Alla nyanställda får en fadder som stöd vid onboardingen hos oss. Man träffar sin fadder och kan ställa praktiska frågor och bolla funderingar. Det är ett bra stöd för att lära känna kollegorna på Ecru och ännu snabbare komma in i och förstå rollen som konsult. Våra faddrar erbjuds också möjligheten att få träffa en extern coach för karriärutveckling och egen personlig utveckling.

Det finns en stor öppenhet på Ecru, där man gärna delar med sig av sina erfarenheter, sin kompetents och är ett stöd för varandra.

Som nyanställd känner man sig verkligen välkomnad och inkluderad!