Event

På Ecru arrangerar vi regelbundet seminarier och kurser, gärna i samråd med och tillsammans med kunder, partners, leverantörer och myndigheter.

Bakgrunden är ofta utmaningar och problemställningar våra kunder står inför. Det kan vara allt från nya lagar, regler och förordningar till ny teknik och förändring genom digitalisering.

Här skapar vi synergier genom att samla flera berörda parter och diskuterar allt öppet, och ser hur vi tillsammans kan ta nästa steg.

Aktuella events:

20 februari 2019: 
Seminarium, e-hälsa och digital vårdgaranti

E-hälsa utvecklar välfärden. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter kan vi öka kvaliteten, få en mer jämlik vård och använda resurserna mer effektivt.

Vi på Ecru stöttar utvecklingen genom att hjälpa och stötta på flera sätt. Denna gång bjuder vi in till ett mycket intressant seminarium som syftar på att hjälpa vårdgivare som snabbt måste anpassa sig till framtida behov, för att kunna behålla sin konkurrenskraft.

Läs mer och anmäl dig här

Genomförda events:

14 december 2018: 
Lunchseminarium, e-faktura till offentlig sektor

Den 1 april 2019 blir det lagkrav på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras elektroniskt. Lagen innebär att leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt en ny Europeisk standard, och att alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem. 

Martin -efakturaMartin Forsberg
som är expertkonsult inom e-faktura kommer gå igenom vilka krav som gäller och hur ni som har kunder i offentlig sektor kan förbereda er.

Seminariet är genomfört, men är du intresserad av material från eventet är det bara att kontakta Anders Tisell, försäljningschef på Ecru.