Event

På Ecru arrangerar vi regelbundet seminarier och kurser, gärna i samråd med och tillsammans med kunder, partners, leverantörer och myndigheter.

Bakgrunden är ofta utmaningar och problemställningar våra kunder står inför. Det kan vara allt från nya lagar, regler och förordningar till ny teknik och förändring genom digitalisering.

Här skapar vi synergier genom att samla flera berörda parter och diskuterar allt öppet, och ser hur vi tillsammans kan ta nästa steg.

Aktuella events:

14 december 2018: 
Lunchseminarium, e-faktura till offentlig sektor

Den 1 april 2019 blir det lagkrav på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras elektroniskt. Lagen innebär att leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt en ny Europeisk standard, och att alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem. 

Martin -efaktura

Martin Forsberg
som är expertkonsult inom e-faktura kommer gå igenom vilka krav som gäller och hur ni som har kunder i offentlig sektor kan förbereda er.

Läs mer och anmäl dig här