Event

På Ecru arrangerar vi regelbundet seminarier och kurser, gärna i samråd med och tillsammans med kunder, partners, leverantörer och myndigheter.

Bakgrunden är ofta utmaningar och problemställningar våra kunder står inför. Det kan vara allt från nya lagar, regler och förordningar till ny teknik och förändring genom digitalisering.

Här skapar vi synergier genom att samla flera berörda parter och diskuterar allt öppet, och ser hur vi tillsammans kan ta nästa steg.

Aktuella events:

Just nu har vi inga planerade events