E-HÄLSA OCH DIGITAL VÅRDGARANTI

Seminarium 20 februari 2019

E-hälsa utvecklar välfärden. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter kan vi öka kvaliteten, få en mer jämlik vård och använda resurserna mer effektivt.

Vi på Ecru stöttar utvecklingen genom att hjälpa och stötta på flera sätt. Denna gång bjuder vi in till ett mycket intressant seminarium som syftar på att hjälpa vårdgivare som snabbt måste anpassa sig till framtida behov, för att kunna behålla sin konkurrenskraft.
Bland annat går vi genom kraven på e-hälsa i nya FFU 2019

Kom och lyssna på: 

  • Öystein Stave, VD på Ecru Consulting, övergripande om e-hälsa och om hur man kan upprätthålla daglig verksamhet och parallellt införa nya tjänster och arbetssätt relaterat till e-hälsa
  • Björn Lindberg, verksamhetschef på Akka vårdcentral, om hur vi möter FFU 2019, samt med utgångspunkt i vårdgivarens vardag berättar om möjligheter, framgångsfaktorer och fallgropar.
  • Vanja Engvall, Customer Success Manager på Aleris X / Doktor 24, som berättar om utvecklingen och framtiden inom digifysisk vård.
  • Anders Tisell, Säljchef på Ecru Consulting, som berättar hur vi kan hjälpa till i denna digitala förändringsresa.