Om oss

Écru [e.kʁy]

”Ecru är det naturliga och oblekta som de bästa råmaterialen i form av siden eller lin som naturen skapat. Den bästa av utgångspunkter – som en idé som bara väntar på att få ta verklig skepnad – som en omålad canvas som väntar på att få ta form”

Ecru fokuserar på Arkitektur, Ledning och Utveckling.

Våra konsulter är erfarna och självständiga med många år i branschen. Erfarenheten har lärt oss att IT aldrig kan betraktas som en isolerad företeelse — det finns alltid en koppling mellan affär, verksamhet och tekniskt stöd i form av IT. Denna insikt hoppas vi ska göra våra tjänster mer värdeskapande och att våra kunder får bättre lösningar.

Vi arbetar för en sund företagskultur, där man väger in familjen och frihet tillsammans med sitt arbete. Vi är en platt organisation med högt i tak, och vi arbetar ständigt med att fånga upp våra medarbetares önskemål och agerar på dessa.

Vision

”Med en helhetssyn och hållbarhet i fokus sätter vi standarden för framtidens konsultbolag.”

Värderingar

Passion – En inre drivkraft att utveckla, förbättra och utöva det område som vi verkar inom.

Kunskap – En gedigen förståelse för hur delarna fungerar och hur de hänger ihop. Att ständigt förbättra och förfina för flexibla, stabila och säkra lösningar.

Genomförande – Att leverera sådant som gör skillnad. Fokus på det som ger nytta. Att få alla delaktiga med förståelse för helheten för en hållbar leverans.