Ecru Consulting har tre år i rad utsetts till Sveriges bästa arbetsplats av Great Place To Work i klassen små organisationer (20-49 anställda). Enligt GPTW:s arbetsplatsundersökning anser 100% av Ecrus medarbetare att ”Allt sammantaget skulle jag säga att det här är en mycket bra arbetsplats”

Panel 1

Om vårt företag

Ecru fokuserar på Utveckling, Arkitektur, Ledning och Affärsintegration.

Våra konsulter är erfarna och självständiga med många år i branschen. Erfarenheten har lärt oss att IT aldrig kan betraktas som en isolerad företeelse — det finns alltid en koppling mellan affär, verksamhet och tekniskt stöd i form av IT. Denna insikt hoppas vi ska göra våra tjänster mer värdeskapande och att våra kunder får bättre lösningar.

Vi arbetar för en sund företagskultur, där man väger in familjen och frihet tillsammans med sitt arbete. Vi är en platt organisation med högt i tak, och vi arbetar ständigt med att fånga upp våra medarbetares önskemål och agerar på dessa.

Vision

”Med en helhetssyn och hållbarhet i fokus sätter vi standarden för framtidens konsultbolag.”

Värderingar

Passion – En inre drivkraft att utveckla, förbättra och utöva det område som vi verkar inom.

Kunskap – En gedigen förståelse för hur delarna fungerar och hur de hänger ihop. Att ständigt förbättra och förfina för flexibla, stabila och säkra lösningar.

Genomförande – Att leverera sådant som gör skillnad. Fokus på det som ger nytta. Att få alla delaktiga med förståelse för helheten för en hållbar leverans.

Panel 2

Våra tjänster

Kunnande och erfarenhet är det som gör att vi kan bidra med det lilla extra till våra kunder. Passionen förenar oss oavsett konsultinriktning. Kompetens och vidareutveckling är viktigt för att kontinuerligt vara en viktig del i våra kunders framgång.

Erfarenheten har lärt oss att IT aldrig kan betraktas som en isolerad företeelse — det finns alltid en koppling mellan affär, verksamhet och teknik. Ecrus platta organisation och företagskultur tillsammans med våra konsulters erfarenhet och passion driver på och skapar en helhet inom och mellan våra fokusområden Utveckling, Arkitektur, Ledning och Affärsintegration.

Ledning

Inom ledningsområdet erbjuder vi tjänster inom mentorsstöd som agil coaching, projekt- & programledning och förändringsledning inom områdena utveckling, arkitektur, affärsintegration, produktledning och affärsutveckling.

Affärsintegration

På Ecru definierar och implementerar vi processer och flöden för elektronisk handel och inköp. Förutom konsulttjänster tillhandahåller vi verktyg och utbildningar som hjälper företag och organisationer att knyta samman sina affärsprocesser.

Arkitektur

Det finns alltid ett samband mellan affär, verksamhet och teknik. Att beskriva, modellera, visualisera och analysera komplexa strukturer, skeenden och samband kräver erfarenhet. Våra seniora arkitekter inom områdena mjukvara, lösning, verksamhet, enterprise och affärsarkitektur hjälper företag att förbättra och utveckla system, processer, informations- och affärsmodeller.

Utveckling

Ecru erbjuder seniora konsulter med gedigen erfarenhet av mjukvaruutveckling inom branscher som bank, försäkring, utbildning, myndigheter, fordonsindustrin. Våra utvecklare har erfarenhet av att agera i roller som utvecklare, teamleader, scrum master, arkitekt. Olika tekniker och ramverk som vi är vana att arbeta med är .NET, Java, BizTalk, HTML, JavaScript, AngularJS och många fler.

Panel 3 Placeholder
Panel 4 Placeholder