Ecru Consulting är ett IT-konsultbolag med bas i Stockholm.

Vårt mål är att vara den bästa plattformen för duktiga IT- och verksamhetskonsulter och samtidigt vara våra kunders bästa partner.

Våra mål är enkla, men vägen dit är utmanande i den föränderliga värld vi lever i. Digitaliseringen leder till att företags tjänster och affärsmodeller förändras, vårt sätt att kommunicera förändras, vårt sätt att arbeta förändras och vår vardag förändras.

Och i mitten av allt detta hittar ni oss på Ecru…

Ecru Consulting har flera år i rad utsetts till Sveriges bästa arbetsplats av Great Place To Work i klassen små organisationer (20-49 anställda).

Panel 1

Om vårt företag

Våra konsulter är erfarna och självständiga med många år i branschen. Erfarenheten har lärt oss att IT aldrig kan betraktas som en isolerad företeelse — det finns alltid en koppling mellan affär, verksamhet och tekniskt stöd i form av IT. Denna insikt hoppas vi ska göra våra tjänster mer värdeskapande och att våra kunder får bättre lösningar.

Vi arbetar för en sund företagskultur, där man väger in familjen och frihet tillsammans med sitt arbete. Vi är en platt organisation med högt i tak, och vi arbetar ständigt med att fånga upp våra medarbetares önskemål och agerar på dessa.

Vision

”Med en helhetssyn och hållbarhet i fokus sätter vi standarden för framtidens konsultbolag.”

Värderingar

Passion – En inre drivkraft att utveckla, förbättra och utöva det område som vi verkar inom.

Kunskap – En gedigen förståelse för hur delarna fungerar och hur de hänger ihop. Att ständigt förbättra och förfina för flexibla, stabila och säkra lösningar.

Genomförande – Att leverera sådant som gör skillnad. Fokus på det som ger nytta. Att få alla delaktiga med förståelse för helheten för en hållbar leverans.

Panel 2 Placeholder
Panel 3 Placeholder
Panel 4 Placeholder